Przeglądy okresowe Obiektów
Pomiary elektryczne
Nadzory budowlane
Przeglądy kominiarskie i gazowe
Inwestor zastępczy
Montaż instalacji sanitarnych

TEL.: 669 414 344

mail:marta.buczynska@nbt.waw.pl

Przeglądy budynków

      Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62), obiekty budowlane powinny być poddawane obowiązkowym kontrolom technicznym w cyklu rocznym oraz pięcioletnim.

Jednocześnie budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 mkw. oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 mkw.  podlegają przeglądom okresowym dwa razy w roku.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości.

 

roczne przeglady

Roczny przegląd okresowy budynku

polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

W szczególności kontroli podlegają:

 • elewacyjne warstwy przegród zewnętrznych oraz elementy ścian zewnętrznych, balustrady loggii i balkonów,
 • urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • pokrycie dachów i daszków okapowych,
 • odwodnienie dachu, daszków i obróbek blacharskich,
 • instalacje centralnego ogrzewania,
 • instalacje ciepłej i zimnej wody,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,
 • przejścia przyłączy instalacji przez ściany budynku.

 

Półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych

Należy ją przeprowadzić, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu, w razie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oddziaływających na dany obiekt.

polroczne przeglady

 

Pięcioletnia okresowa kontrola budynków

polega na sprawdzeniu:

 • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
 • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Obowiązek kontroli elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Po kontroli zostanie przygotowany dla Państwa szczegółowy protokół z przeglądu technicznego, który stanowi, zgodnie z zakresem kontroli, kompendium wiedzy o stanie technicznym budynku oraz zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne, sformułowane w układzie zhierarchizowanym. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu. Wszystkie usterki załączone w postaci fotografii.

Prawidłowo przeprowadzone okresowe kontrole techniczne mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji użytkowanego budynku, w związku z tym zapraszamy właścicieli oraz zarządców nieruchomości do kontaktu z naszymi ekspertami:

 

Tel. 669 414 344

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

powrót do strony głównej